Πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’οικον

SKU: Πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ'οικον. Category: .

Product Description

Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον

Πρόκειται για ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα βελτιώσεως της ενεργειακής αποδόσεως των κτηρίων του οικιακού τομέα, που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες, των οποίων τα σπίτια είναι χαμηλής ενεργειακής κατηγορίας.
Το Πρόγραμμα παρέχει κίνητρα στους ωφελούμενους για να πραγματοποιήσουν τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους και ταυτόχρονα συμβάλλει στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της χώρας, εξασφαλίζοντας με την ολοκλήρωσή του, εξοικονόμηση ενέργειας έως 1 δισ. κιλοβατώρες (kWh) ετησίως.

Αναλυτικότερα, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα, οι ωφελούμενοι δικαιούνται:
Επιχορήγηση έως και 70% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
100% επιδότηση τόκων.
Κάλυψη δαπάνης ενεργειακού επιθεωρητή και συμβούλου έργου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Δυνατότητα χρηματοδοτήσεως παρέχεται για μονοκατοικία, πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου και για μεμονωμένο διαμέρισμα που ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια:
Βρίσκεται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των Ευρώ 2.100 /τ.μ.
Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ
Οι επιλέξιμες προσβάσεις προς χρηματοδότηση προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτηρίου κατά τη διαδικασία της ενεργειακής επιθεωρήσεως και αφορούν αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες:
1. Τοποθέτηση θερμομονώσεως στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανόμενου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.
2. Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκιάσεως.
3. Αναβάθμιση του συστήματος θερμάνσεως και παροχής ζεστού νερού χρήσεως.