Κουτί μεταφοράς για μηχανάκια

Product Description

Ειδική κατασκευή από φύλλο τύπου <<κριθαράκι>> για  μηχανάκια.