Ανασηκούμενα κουφώματα

Product Description

ΑΝΑΣΗΚΟΥΜΕΝΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ

Το νέο θερμομονωτικό σύστημα καλύπτει όλες τις απαιτήσεις των ανασυρόμενων κατασκευών. Στόχος της συνεργασίας αυτής είναι η δημιουργία ενός θερμομονωτικού ανασυρόμενου συστήματος για την κατασκευή στεγανών κατασκευών χωρίς υψηλό κόστος.
Το σύστημα χρησιμοποιεί λάστιχα στεγάνωσης. Ο τελικός καταναλωτής έχει την δυνατότητα με οικονομικό τρόπο να έχει στο σπίτι του ανασυρόμενες κατασκευές. Σημαντικό πλεονέκτημα του συστήματος είναι η χρήση της τάπας  που εξασφαλίζει την απορροή των υδάτων στις επάλληλες κατασκευές ενώ ταυτόχρονα μεγιστοποιεί τις θερμομονωτικές ιδιότητες του επάλληλου κουφώματος στο πιο δύσκολο σημείο που είναι αυτό της ένωσης των γάντζων.
Τα κύρια χαρακτηριστικά του  είναι τα ακόλουθα:
Οι τάπες και τα αμορτισέρ είναι σχεδιασμένα  για να εξασφαλίζουν άριστες συνθήκες στεγανότητας και λειτουργίας των συρόμενων κατασκευών.
Ειδικές τάπες απορροής υδάτων  στην περίπτωση επάλληλων κατασκευών που εξασφαλίζουν την απορροή των υδάτων. Οι αναφερόμενες τάπες  αυξάνουν την θερμομονωτικές ιδιότητες των επάλληλων κατασκευών στο δυσκολότερο σημείο που είναι η ένωση των γάντζων του επαλλήλου.
Στεγάνωση των ανασυρομένων κατασκευών με λάστιχα .
Πολλαπλά κλειδώματα με αντικρύσματα που δεν εξέχουν από τους οδηγούς.
Δυνατότητα χρήσης σπανιολέτας, πόμολου ή χούφτας.